Web Analytics

Tag: Post Comment” Name Email “Website (optional)” “Receive email when someone replies” “Subscribe to this blog by email

Logistyka w dzisiejszym świecie

Zasada ta zakłada wykorzystanie systemów informatycznych, GPS, kodów kreskowych i innych narzędzi do pełnej kontroli nad procesami logistycznymi. Zasada śledzenia i monitorowania: Współczesne technologie pozwalają na ciągłe śledzenie i monitorowanie przepływu towarów i informacji w łańcuchu dostaw. Logistyka stara się zoptymalizować procesy transportu, magazynowania, zarządzania zapasami i innymi, aby uzyskać maksymalną efektywność przy minimalnym zużyciu zasobów. Zasada optymalizacji: Polega na dążeniu do osiągnięcia jak najlepszego…